Nabavka dobara - JN br. 7-1/2016 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog psotupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o obustavi postupka P1 (pdf)

Odluka o obustavi postupka P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P4 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 (pdf)Nabavka dobara - JN br. 6-1/2016 - Hemijski proizvodi

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P4 (pdf)

Odluka o obustavi postupka P5 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P6 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (pdf)Nabavka usluga - JN br. 11/2016 - Usluge štampanja i srodne usluge

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Nabavka usluga - JN br. 8/2016 - Radovi na uređenju parkinga

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)Nabavka dobara - JN br. 10/2016 - Računarska oprema i materijal


Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)


Nabavka dobara - JN br. 9/2016 - Kancelarijski materijal


Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija(pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda(pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)
Nabavka dobara - JN br. 7/2016 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Pitanja i odgovori 3 (pdf)

Pitanja i odgovori 4 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 5 (pdf)

Pitanja i odgovori 6 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2 (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za ponošenje ponuda (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P4 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P5 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P6 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P7 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P8 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P9 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P10 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P11 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P12 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P13 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P15 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P16 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P17 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P18 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P19 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P20 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P23 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P24 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P25 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P28 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P29 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P30 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P32 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P33 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P34 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P35 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P36 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P37 (pdf)

Odluka o obustavi postupka P14-21-22-26-27-31 (pdf)

Obavestenje-o-obustavi-postupka-P14-21-22-26-27-31 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P11 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P15 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P18 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P19 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P28 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P29 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P36 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P37 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P12 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P20 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P25 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P10 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P13 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P17 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P30 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P32 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P33 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P34 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P35 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P23 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P24 (pdf)


Nabavka dobara - JN br. 6/2016 - Hemijski proizvodi


Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Pitanja i odgovori 3 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P4 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P5 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P6 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P7 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P8 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P9 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P10 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P11 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P12 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P13 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P14(pdf)

Odluka o dodeli ugovora P15 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P16 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P17 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P18 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P21 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P23 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P24 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P25 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P26 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P27 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P29 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P30(pdf)

Odluka o dodeli ugovora P32 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P36 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P37 (pdf)

Odluka o obustavi postupka P19-20-22-28-31-33-34-35 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P12 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P13 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P23 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P27 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P32 (pdf)

Obaveštenje o obustavi postupka P19, 20, 22, 28, 31, 33, 34, 35 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P14 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P24 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P17 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P21 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P36 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P25 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P29 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P30 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P26 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P10 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P11 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P15(pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P18 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P37 (pdf)Nabavka dobara - JN br. 5/2016 - Proizvodi za čišćenje


Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (pdf)Nabavka dobara - JN br. 4/2016 - Hrana za laboratorijske životinje


Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Nabavka usluga - JN br. 3/2016 - Fizičko-tehničko obezbeđenje


Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Nabavka dobara - JN br. 1/2016 - Električna energija


Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Nabavka dobara - JN br. 2/2016 - Gorivo za motorna vozila


Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)