Nabavka usluga - JN10/2017 - Usluge štampanja i srodne usluge

Poziv za ponošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)


Nabavka dobara - JN9/2017 – Računarska oprema i materijal

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (pdf)

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)


Nabavka dobara - JN8/2017 – Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)


Nabavka dobara - JN7/2017 – Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija(pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (pdf)

Pitanja i odgovori 3 (pdf)

Pitanja i odgovori 4 (pdf)

Pitanja i odgovori 5 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1

Odluka o dodeli ugovora P2

Odluka o dodeli ugovora P3

Odluka o dodeli ugovora P4

Odluka o dodeli ugovora P5

Odluka o dodeli ugovora P6

Odluka o dodeli ugovora P7

Odluka o dodeli ugovora P8

Odluka o dodeli ugovora P10

Odluka o dodeli ugovora P11

Odluka o dodeli ugovora P12

Odluka o dodeli ugovora P13

Odluka o dodeli ugovora P14

Odluka o dodeli ugovora P15

Odluka o dodeli ugovora P16

Odluka o dodeli ugovora P17

Odluka o dodeli ugovora P18

Odluka o dodeli ugovora P20

Odluka o dodeli ugovora P21

Odluka o dodeli ugovora P22

Odluka o dodeli ugovora P23

Odluka o dodeli ugovora P24

Odluka o dodeli ugovora P25

Odluka o dodeli ugovora P26

Odluka o dodeli ugovora P27

Odluka o dodeli ugovora P28

Odluka o dodeli ugovora P30

Odluka o dodeli ugovora P31

Odluka o dodeli ugovora P34

Odluka o dodeli ugovora P35

Odluka o dodeli ugovora P37

Odluka o dodeli ugovora P38

Odluka o dodeli ugovora P39

Odluka o dodeli ugovora P40

Odluka o dodeli ugovora P41

Odluka o dodeli ugovora P42

Odluka o dodeli ugovora P43

Odluka o dodeli ugovora P44

Odluka obustavi postupka P9

Odluka obustavi postupka P19, 29, 32, 33, 36Nabavka dobara - JN6/2017 - Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 3 (pdf)

Pitanja i odgovori 4 (pdf)

Pitanja i odgovori 5 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3(pdf)

Odluka o dodeli ugovora P4 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P5 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P6(pdf)

Odluka o dodeli ugovora P7 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P8 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P9 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P10 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P11 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P12 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P13 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P14 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P15 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P16 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P17 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P18 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P20 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P21 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P22 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P24 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P25 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P27 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P28 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P29 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P31 (pdf)

Odluka-o-obustavi-postupka-P19-23-26-30 (pdf)


Nabavka dobara - JN5/2017 - Proizvodi za čišćenje

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (pdf)


Nabavka dobara - JN 4/2017 - Hrana za lab, životinje

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)Nabavka usluga - JN 3/2017 - Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)


Nabavka dobara - JN 2/2017 - Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)


Nabavka dobara - JN 1/2017 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda(pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)