Nabavka dobara - JN 4/2017 - Hrana za lab, životinje

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)


Nabavka usluga - JN 3/2017 - Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)


Nabavka dobara - JN 2/2017 - Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)


Nabavka dobara - JN 1/2017 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda(pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)