Nabavka dobara - JN8/2017 – Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)


Nabavka dobara - JN7/2017 – Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija(pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (pdf)

Pitanja i odgovori 3 (pdf)

Pitanja i odgovori 4 (pdf)

Pitanja i odgovori 5 (pdf)


Nabavka dobara - JN6/2017 - Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 3 (pdf)

Pitanja i odgovori 4 (pdf)

Pitanja i odgovori 5 (pdf)


Nabavka dobara - JN5/2017 - Proizvodi za čišćenje

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (pdf)


Nabavka dobara - JN 4/2017 - Hrana za lab, životinje

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)Nabavka usluga - JN 3/2017 - Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)


Nabavka dobara - JN 2/2017 - Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)


Nabavka dobara - JN 1/2017 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda(pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)