DIREKTOR:
dr Pavle Pavlović, naučni savetnik
Tel: 011 / 2078-399

Pomoćnik direktora
:
dr Mirjana Mihailović, naučni savetnik
Tel: 011 / 2078-399

Pomoćnik direktora:
dr Momir Paunović, naučni savetnik
Tel: 011 / 2078-399

Sekretar instituta i rukovodilac administrativno pravne službe
:
Jasenka Savatović, dipl. pravnik
Tel: 011 / 2078-399

Rukovodilac računovodstveno finansijske službe:
Milica Đorđević, dipl. ecc.
Tel: 011 / 2078-398

Rukovodilac IT sektora:
Vladimir Jovicki, B.Sc
Tel: 011 / 2078-432

Rukovodilac tehničke službe:
Jugoslav Jevtović
Tel: 011 / 2078-347