Ciklus predavanja povodom proslave 70 godina rada Instituta

Preliminarni program

Vreme: 31.03.2017. od 10.30

Mesto: Biblioteka IBISS

Diverzitet makromiceta u botaničkoj bašti "Jevremovac"

Predavač: dr Aleksandra Kneževića

Vreme: 20.03.2017. u 17.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Gljive koje menjaju svet

Predavač: Istraživač saradnik Jovana Vunduk, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vreme: 13.3.2017. u 17.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Askomicete Fruške gore

Predavač: dr Dragiša Savić, Nacionalni park Fruška gora

Vreme: 6.3.2017. u 17.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Zimski ciklus predavanja

U susret proslavi jubileja 25 godina Mikološkog društava Srbije i 70 godina Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Mikološko društvo Srbije organizuje zimski ciklus predavanja.

Predavanja će se održavati ponedeljkom u biblioteci IBISS-a, u martu mesecu od 17-19h.

Program predavanja možete preuizeti ovde.

Identifikacija promena crevne mikrobiote u vezi sa starenjem i bolestima pomoću filogenetskog DNK čipa

Predavač: doc. dr Mirjana Rajilović-Stojanović, Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju, Tehnološko-metalurški fakultet Univerzitet u Beogradu

Vreme: 20.02.2017. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Uloga autofagije u fiziološkim i patološkim procesima u centralnom nervnom sistemu i terapiji neurodegenerativnih i malignih oboljenja

Povodom jubileja Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" u organizaciji dr Ljubice Harhaji i dr Nevene Zogović biće održan simpozijum na temu Uloga autofagije u fiziološkim i patološkim procesima u centralnom nervnom sistemu i terapiji neurodegenerativnih i malignih oboljenja. Program simpozijuma možete preuzeti ovde.

Vreme: 24. i 25. april 2017.

Mesto: Biblioteka IBISS

Metabolizam, virusi i starenje imunskog sistema

Predavač: Janko Nikolich-Zugich, MD, Ph.D., Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology, Co-Director, University of Arizona Center on Aging, University of Arizona College of Medicine, Chairman of the Board and CEO, American Aging Association

Vreme: 07.02.2017. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Neuronal activity in maturing sensory systems: How is the development of topographic maps encoded?

Predavač: dr Ivan Milenković, Principal Investigator, Lecturer at the Faculty of Medicine and Faculty of Biology, Carl Ludvig Institute for Physiology, Faculty of Medicine, University of Leipzig

Vreme: 20.1.2017. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Erasmus+ stipendije za mobilnost studenata i zaposlenih na Univerzitetu u Beogradu

Predavači: Pavle Ivetić i Nikola Savić, Sektor za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, Univerzitet u Beogradu

Vreme: 08.11.2016. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Novi modeli za izučavanje postnatalne neurogeneze

Predavač: Mirjana Maletić, MD, PhD, Departments of Pediatrics, Neurology, and Neuroscience; Baylor College of Medicine, Houston, Texas,Division of Child Neurology, Texas Children’s Hospital, Houston, Texas

Vreme: 25.10.2016. u 14.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Dysregulation of protein synthesis and energy metabolism in cancer

Predavač: Ivan Topisirovic, M.D., Ph.D., Investigator, Lady Davis Institute for Biomedical Research, SMBD Jewish General Hospital, McGill University

Vreme: 24.08.2016. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Uloga sistemske autoimunosti u etiologiji neurodegenerativnih oboljenja

Predavač: Boris Šakić, Ph.D., Associate Professor, Department of Psychiatry and Behavioral Neurosciences, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Vreme: 30.05.2016. u 14.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Protein synthesis and energy homeostasis

Predavač: Dr Ivan Topisirović, docent Univerziteta McGill u Montrealu, Kanada

Vreme: 15.01.2016. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Promene u načinu na koji predajemo: od interaktivne učionice do primenjivog znanja

Predavač: profesor Predrag Vujović, Institut za fiziologiju i biohemiju, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Vreme: 17.12.2015. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Genetic and environmental factors of human ageing and longevity

Predavač: Prof. Stathis Gonos, Director of Research, IUBMB Executive Committee Member for Congresses and Conferences, National Hellenic Research Foundation, Institute of Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, Athens, Greece

Vreme: 15.12.2015. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Genetic and environmental factors of human ageing and longevity

Predavač: Prof. Stathis Gonos, Director of Research, IUBMB Executive Committee Member for Congresses and Conferences, National Hellenic Research Foundation, Institute of Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, Athens, Greece

Vreme: 15.12.2015. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Evolvability is an evolved ability / The coding concept as the arch-unit of natural selection

Predavači: Srđa Janković, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd i Milan M. Ćirković, Astronomska opservatorija u Beogradu; Serbia Future of Humanity Institute, Faculty of Philosophy, University of Oxford, UK

Vreme: 18.11.2015. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

New trends in Genomic and Digital Droplet PC

Program seminara

Vreme: 22.10.2015, 9.00 - 15.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Pluripotency, stemness and nuclear mission of Argonautes

Predavač: Evguenia Bekman, PhD, Lab Maria do Carmo Fonseca, Instituto de Medicina Molecular Faculdade de Medicina Universidade de Lisboa, Portugal

Vreme: 18.09.2015. u 12.00

Mesto: Mala sala IBISS

Peptide hormones and their roles in regulating cell differentiations in plants

Predavač: Prof. Chun-Ming Liu, Director CAS-Key Laboratory for Plant Molecular Physiology, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Vreme: 07.09.2015. u 10.00

Mesto: Sala Instituta za multidisciplinarna istraživanja

Stem cell behavior during CNS development

Predavač: Prof. Richard S. Nowakowski, Ph.D., Randolph L. Rill Professor and Chair, Department of Biomedical Sciences, College of Medicine, Florida State University, and Visiting Professor, University of Belgrade, School of Medicine

Vreme: 07.09.2015. u 13.00

Mesto: Mala sala IBISS

How do allomtery, modularity and integration determine phenotypic variation? Insights from Iberian and North African wall lizards

Predavač: Dr Antigoni Kaliontzopolou

Vreme: 08.07.2015. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

An inconvenient truth? Interpopulation variation but not environmental mirroring in the ecophysiology of a temperate lizard

Predavač: Dr Miguel A. Carretero

Vreme: 08.07.2015. u 13.30

Mesto: Biblioteka IBISS

Uloga proteaze BACE1 u neurodegeneraciji

Predavač: Dr. Marina Malnar, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Vreme: 03.07.2015. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Lysosome as Integrator of Celular Homeostasis

Predavač: Dr. Marko Jović, Department of Biology, University of the District of Columbia

Vreme: 01.07.2015. u 14.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Think locally, conserve globally: Conservation of Israeli plants

Predavač: Dr Yuval Sapir, Tel Aviv University

Vreme: 23.06.2015. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Dr Yuval Sapir je rukovodilac Laboratorije za evolucionu ekologiju biljaka na Odeljenju za molekularnu biologiju i ekologiju biljaka Univerziteta u Tel Avivu i upravnik Botaničke bašte Univerziteta u Tel Avivu, Izrael. Specifične oblasti njegovog naučnog interesovanja su evolucija biljaka pod dejstvom klimatskih promena i evolucija cvetova pod uticajem oprašivača.

Dr Sapir je gost Dr Alekseja Tarasjeva, Odeljenje za evoluciju.


Veza između TET-zavisne oksidacije 5-metilcitozina i PARP-zavisne ADP-ribozilacije u procesu demetilacije DNK

Predavač: Anja Tolić, Odeljenje za molekularnu biologiju

Vreme: 31.03.2015. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Ion channels in excitable cells - from academia to industry

Predavač: dr Elena Dragićević

Vreme: 27.02.2015. u 12.00

Mesto: Mala sala IBISS

Biološka aktivnost jestive gljive Laetiporus sulphureus

Predavač: Jovana Petrović, IBISS, Odeljenje za fiziologiju biljaka

Vreme: 25.02.2015. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Mobilni EEG - nove istraživačke i medicinske perspektive

Istraživači i predstavnici Start up kompanije mBrain Train

Vreme: 25.02.2015. u 14.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Imunski mehanizmi rezistencije imunokompetentnih jedinki na pulmonarnu aspergilozu

Predavač: Dr Ivana Mirkov, Odeljenje za ekologiju IBISS

Vreme: 12.02.2015. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Destrukcija i rekonstrukcija prostora u ski-centrima Srbije - slučaj Stara planina

Predavač: Prof. dr Ratko Ristić, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Vreme: 11.02.2015. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS