Biblioteka Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković" po građi koju čuva spada u specijalizovane biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova.


Fond Biblioteke IBISS čini više od 30.000 bibliotečkih jedinica. Osnovnu građu čine domaći i inostrani časopisi, kao i knjige iz oblasti bioloških nauka. Biblioteka prati razvoj informacionih tehnologija i svojim korisnicima nudi pristup elektronskim servisima koje Univerzitet u Beogradu pruža naučnicima, ali i drugim servisima dostupnim u otvorenom pristupu.


Biblioteka je smeštena u zgradi Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković" i raspolaže sa 20 mesta sa istraživački rad u čitaonici.

Bibliotekar: Zorica Janković

Telefon: 011/2078-324

E-mail: zorica.jankovic@ibiss.bg.ac.rs

Rad sa korisnicima: ponedeljak – petak 9 – 15 časova