Virtulena biblioteka Srbije COBISS Pristup informacijama u više od 160 biblioteka Srbije

Elektronski katalog Unilib Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković"

BISIS BGB Elektronski katalog Biblioteke grada Beograda

BISIS UNS Elektornski katalog Univerziteta u Novom Sadu

Katalog UBNT Elektronski katalog Univerzitetske biblioteke "Nikola Tesla" Niš

UB Kragujevac Elektonski katalog Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu


WorldCat Pretražite najveću globalnu mrežu biblioteka

Library of Congress

British Library

Bibliothèque Nationale de France