Biblioteka Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković" po građi koju čuva spada u specijalizovane biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova. Osnovni deo fonda Biblioteke čine časopisi iz oblasti bioloških nauka.

Datum formiranja Instituta vezuje se za formiranje dva instituta pri Srpskoj akademiji nauka: Instituta za ekologiju i biogeografiju i Instituta za fiziologiju razvića, genetiku i selekciju. Već sledeće godine oba instituta su formirala biblioteke prvenstveno radi prikupljanja materijala za rad istraživača. Spajanjem ova dva instituta u Biološki institut 1956. godine, fondovi ove dve biblioteke su objedinjeni u jedan i ova sad jedinstvena biblioteka nastavila je da raste, tako da danas broji više od 30.000 bibliotečkih jedinica. Osnovnu građu čine domaći i inostrani časopisi, kao i knjige. Danas Biblioteka prati razvoj informacionih tehnologija i svojim korisnicima nudi pristup elektronskim servisima koje Univerzitet u Beogradu pruža naučnicima, ali i drugim servisima dostupnim u otvorenom pristupu.

Biblioteka je upisana u Centralni registar biblioteka Srbije koji vodi Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković" sa rešenjem broj 06-218/195, 14.11.1997. pod siglom broj 3018407067.

Biblioteka je smeštena u zgradi Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković" i raspolaže sa 20 mesta sa istraživački rad u čitaonici.

Bibliotekar: Zorica Janković
Telefon: 011/2078-324
E-mail: zorica.jankovic@ibiss.bg.ac.rs
Rad sa korisnicima: ponedeljak – petak 9 – 15 časova