Uticaj magnetnih polja i drugih sredinskih stresora na fiziološke odgovore i ponašanje različitih vrsta

Uticaj magnetnih polja i drugih sredinskih stresora na fiziološke odgovore i ponašanje različitih vrsta- Saradnici

Uloga autofagije u regulaciji smrti tumorskih ćelija

Uloga autofagije u regulaciji smrti tumorskih ćelija - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Neurološki razvoj kod prenatalne izloženosti ploda antiepileptičnoj terapiji

Neurološki razvoj kod prenatalne izloženosti ploda antiepileptičnoj terapiji - Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Interakcija membrana sa unutarćelijskim i apoplastičnim prostorom: izučavanja bioenergetike i signalizacije koristeći biofizičke i biohemijske metode

Strukturne i biohemijske karakteristike poremećaja sinaptičke plastičnosti u psihijatrijskim oboljenjima