http://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs

Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" je jedan od suizdavača i finansijera časopisa Archives of Biological Sciences, organ Srpskog biološkog društva.Časopis je osonovan 1949. godine pod nazivom „Arhiv bioloških nauka". Osnivač časopisa i prvi glavni i odgovorni urednik bio je akademik Siniša Stanković. Od 1987. godine časopis izlazi na engleskom jeziku. U 1993. godini menja naziv u „Archives of Biological Sciences" i pod tim nazivom izlazi i danas.


Archives of Biological Sciences" je multidisciplinarni časopis koji pokriva čitav niz bioloških oblasti, uključujući biologiju, ekologiju, humanu biologiju i beomedicinska istraživanja. Časopis izlazi četiri puta godišnje, a od 2002. godine dostupan je i u elektronskom obliku. Indeksiran je u nekoliko svetskih indeksnih baza naučnih časopisa, a 2008. godine je izašao na SCI listu. Za 2015. godinu ostvario je JCR impakt faktor 0,367.