Набавка добара - ЈН бр. 7-1/2016 - Медицински и лабораторијски потрошни материјал

Обавештење о покретању преговарачког псотупка без објављивања позива за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Odluka o obustavi postupka P1 (pdf)

Odluka o obustavi postupka P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P4 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П4 (pdf)Набавка добара - ЈН бр. 6-1/2016 - Хемијски производи

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора П1 (pdf)

Одлука о додели уговора П2 (pdf)

Одлука о додели уговора П3 (pdf)

Одлука о додели уговора П4 (pdf)

Одлука о обустави поступка П5 (pdf)

Одлука о додели уговора П6 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П1 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П2 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П6 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П4 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П3 (pdf)Набавка услуга - ЈН бр. 11/2016 - Услуге штампања и сродне услуге

Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Набавка услуга - ЈН бр. 8/2016 - Радови на уређењу паркинга

Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Питања и одговори 1 (pdf)

Измене и допуне конкурсне документације 1 (pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)Набавка добара - ЈН бр. 10/2016 - Рачунарска опрема и материјал


Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Измене и допуне конкурсне документације 1 (pdf)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (pdf)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка добара - ЈН бр. 9/2016 - Канцеларијски материјал


Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација(pdf)

Измене и допуне конкурсне документације 1 (pdf)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Одлука о додели уговора П2 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П1 (пдф)

Обавештење о закљученом уговору П2 (pdf)
Набавка добара - ЈН бр. 7/2016 - Медицински и лабораторијски потрошни материјал


Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Питања и одговори 1 (pdf)

Питања и одговори 2 (pdf)

Питања и одговори 3 (pdf)

Питања и одговори 4 (pdf)

Измене и допуне конкурсне документације 1 (pdf)

Питања и одговори 5 (pdf)

Питања и одговори 6 (pdf)

Измене и допуне конкурсне документације 2 (pdf)

Обавештење о продужењу рока за поношење понуда (pdf)

Одлука о додели уговора П1 (pdf)

Одлука о додели уговора П2 (pdf)

Одлука о додели уговора П3 (pdf)

Одлука о додели уговора П4 (pdf)

Одлука о додели уговора П5 (pdf)

Одлука о додели уговора П6 (pdf)

Одлука о додели уговора П7 (pdf)

Одлука о додели уговора П8 (pdf)

Одлука о додели уговора П9 (pdf)

Одлука о додели уговора П10 (pdf)

Одлука о додели уговора П11 (pdf)

Одлука о додели уговора П12 (pdf)

Одлука о додели уговора П13 (pdf)

Одлука о додели уговора П15 (pdf)

Одлука о додели уговора П16 (pdf)

Одлука о додели уговора П17 (pdf)

Одлука о додели уговора П18 (pdf)

Одлука о додели уговора П19 (pdf)

Одлука о додели уговора П20 (pdf)

Одлука о додели уговора П23 (pdf)

Одлука о додели уговора П24 (pdf)

Одлука о додели уговора П25 (pdf)

Одлука о додели уговора П28 (pdf)

Одлука о додели уговора П29 (pdf)

Одлука о додели уговора П30 (pdf)

Одлука о додели уговора П32 (pdf)

Одлука о додели уговора П33 (pdf)

Одлука о додели уговора П34 (pdf)

Одлука о додели уговора П35 (pdf)

Одлука о додели уговора П36 (pdf)

Одлука о додели уговора П37 (pdf)

Одлука о обустави поступка П14-21-22-26-27-31 (pdf)

Обавестење-о-обустави-поступка-П14-21-22-26-27-31 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П2 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П4 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П5 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П6 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П7 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П8 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П11 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П15 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П18 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П19 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П28 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П29 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П36 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П37 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П1 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П12 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П16 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П20 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П25 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П3 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П9 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П10 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П13 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П17 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П30 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П32 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П33 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П34 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П35 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П23 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П24 (pdf)


Набавка добара - ЈН бр. 6/2016 - Хемијски производи


Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Питања и одговори 1 (pdf)

Измене и допуне конкурсне документације 1 (pdf)

Питања и одговори 2 (pdf)

Питања и одговори 3 (pdf)

Одлука о додели уговора П1 (pdf)

Одлука о додели уговора П2 (pdf)

Одлука о додели уговора П3 (pdf)

Одлука о додели уговора П4 (pdf)

Одлука о додели уговора П5 (pdf)

Одлука о додели уговора П6 (pdf)

Одлука о додели уговора П7 (pdf)

Одлука о додели уговора П8 (pdf)

Одлука о додели уговора П9 (pdf)

Одлука о додели уговора П10 (pdf)

Одлука о додели уговора П11 (pdf)

Одлука о додели уговора П12 (pdf)

Одлука о додели уговора П13 (pdf)

Одлука о додели уговора П14(pdf)

Одлука о додели уговора П15 (pdf)

Одлука о додели уговора П16 (pdf)

Одлука о додели уговора П17 (pdf)

Одлука о додели уговора П18 (pdf)

Одлука о додели уговора П21 (pdf)

Одлука о додели уговора П23 (pdf)

Одлука о додели уговора П24 (pdf)

Одлука о додели уговора П25 (pdf)

Одлука о додели уговора П26 (pdf)

Одлука о додели уговора П27 (pdf)

Одлука о додели уговора П29 (pdf)

Одлука о додели уговора П30(pdf)

Одлука о додели уговора П32 (pdf)

Одлука о додели уговора П36 (pdf)

Одлука о додели уговора П37 (pdf)

Одлука о обустави поступка П19-20-22-28-31-33-34-35 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П5 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П7 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П12 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П13 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П16 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П23 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П27 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П32 (pdf)

Обавештење о обустави поступка П19, 20, 22, 28, 31, 33, 34, 35 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П14 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П24 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П17 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П21 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П36 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П1 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П3 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П8 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П25 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П29 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П30 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П2 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П26 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П9 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П10 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П11 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П4 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П6 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П15(pdf)

Обавештење о закљученом уговору П18 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П37 (pdf)Набавка добара - ЈН бр. 5/2016 - Производи за чишћење


Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора П1 (pdf)

Одлука о додели уговора П2 (pdf)

Одлука о додели уговора П3 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П2 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П1 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П3 (pdf)Набавка добара - ЈН бр. 4/2016 - Храна за лабораторијске животиње


Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Набавка услуга - ЈН бр. 3/2016 - Физичко-техничко обезбеђење


Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Набавка добара - ЈН бр. 1/2016 - Електрична енергија


Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Набавка добара - ЈН бр. 2/2016 - Гориво за моторна возила


Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Питања и одговори 1 (pdf)

Питања и одговори 2 (pdf)

Измене и допуне конкурсне документације (pdf)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (пдф)