Правна служба Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" спроводи поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама на основу којих се врши набавка свих потребних материјала и услуга за нормално функционисање Института.

Огласи о јавним набавкама Института објављују се на овим страницама.