ДИРЕКТОР:
др Павле Павловић, научни саветник
Тел: 011 / 2078-399

Помоћник директора
:
др Мирјана Михаиловић, научни саветник
Тел: 011 / 2078-399

Помоћник директора:
др Момир Пауновић, научни саветник
Тел: 011 / 2078-399

Секретар института и руководилац административно правне службе
:
Јасенка Саватовић, дипл. правник
Тел: 011 / 2078-399

Руководилац рачуноводствено финансијске службе:
Милица Ђорђевић, дипл. ецц.
Тел: 011 / 2078-398

Руководилац ИТ сектора:
Владимир Јовицки, Б.Сц
Тел: 011 / 2078-432

Руководилац техничке службе:
Југослав Јевтовић
Тел: 011 / 2078-347