Библиотека Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић" по грађи коју чува спада у специјализоване библиотеке научноистраживачких института и установа.


Фонд Библиотеке ИБИСС чини више од 30.000 библиотечких јединица. Основну грађу чине домаћи и инострани часописи, као и књиге из области биолошких наука. Библиотека прати развој информационих технологија и својим корисницима нуди приступ електронским сервисима које Универзитет у Београду пружа научницима, али и другим сервисима доступним у отвореном приступу.


Библиотека је смештена у згради Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић" и располаже са 20 места са истраживачки рад у читаоници.

Библиотекар: Зорица Јанковић

Телефон: 011/2078-324

E-mail: zorica.jankovic@ibiss.bg.ac.rs

Рад са корисницима: понедељак петак 9 15 часова