РАДаР је Репозиторију Архивираних Дигиталних Радова Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“

http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/ 

Циљ репозиторијума је да омогући отворени приступ издањима ИБИСС-а и резултатима истраживања која се реализују у овом институту.

Софтверску платформу, коју чини софтвер отвореног кода DSpace, обезбедио је Рачунарски центар Универзитета у Београду. Она је прилагођена савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација (усклађеност са захтевима Европске комисије у вези отвореног приступа публикацијама; дисеминација кроз OpenAire, BASE, CORE, Google Scholar итд.; интегрисани ORCID идентификатори).

УПУТСТВО

АПП – Аутори, пројекти, публикације

http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/APP 

Екстерна апликација која садржи елементе CRIS-а и нуди решење за проблеме који у DSpace-у нису решени на задовољавајући начин.

УПУТСТВО

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent