• ajnfort
  • promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” из Београда, Булевар деспота Стефана бр.142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на IV редовној седници одржаној дана 27.03.2018. године покренуло поступак за и з б о р др Милана Пауновића, запосленог у Природњачком музеју у Београду, у научно звање научни сарадник.

Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” из Београда, Булевар деспота Стефана бр.142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на V редовној седници одржаној дана 25.04.2018. године покренуло поступак за и з б о р Неде Ђедовић, млађег асистента у Одељењу за имунологију у истраживачко звање истраживач сарадник.

Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

У оквиру дугогодишње сарадње две институције, ИБИСС су 25. 4. 2018. посетили студенти Шумарског фалултета Универзитета у Београду.

У уторак 24. 4. 2018. у Библиотеци ИБИСС, оџана је презентација корејанске компаније „MACROGEN“, једне од водећих институција на пољу услуга из области био-медицинских истраживања, а посебно генетичких истраживања.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent