• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

"Еволуција старења код лабораторијских популација Acanthoscelides obtectus: улога митохондрија и оксидативног стреса"

Библиотека ИБИСС

13.02.2017. у 15.00

"Примена акватичних олигохета (Тубифицидае) у in situ и ex situ екогенотоксиколошким истраживањима"

Библиотека ИБИСС

10.02.2017. у 12.00

"Модел ћелија Ц6 глиома пацова као оруђе за проналажење нових терапеутских стратегија: карактеризација резистентног фенотипа in vitro и in vivo

Библиотека ИБИСС

09.02.2017. у 12.00

Предавач: Janko Nikolich-Zugich, MD, Ph.D., Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology, Co-Director, University of Arizona Center on Aging, University of Arizona College of Medicine, Chairman of the Board and CEO, American Aging Association

Време: 07.02.2017. у 13.00

Место: Библиотека ИБИСС

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

Пратите нас

icon facebook icon twitter

futer excellent