#173015 Биотехнологија in vitro гајене, лековите и угрожене биљне врсте

Пројекат обухвата следеће истраживачке задатке којима је заједничко коришћење техника гајења in vitro:

Морфогенеза in vitro: Истраживања регенерације и мултипликације изданака, ризогенезе, соматске ембриогенезе и андрогенезе врше се на Allium schoenoprassum, Frittilaria meleagris, Iris reichenbachii, Arabidopsis thaliana, Pinus peuce, Pinus heldreichii и гајеним врстама: пшеници, жутом звездану и купусима. Успостављају се протоколи за прецизно раздвајање и дефинисање различитих путева органогенезе и заокружују хистолошким и цитолошким анализама. Истражује се ефекат GA3 на регенеративни капацитет спанаћа и гранање жутог звездана. Светлосна и скенинг електронска микроскопија и in situ хибридизација се користе за проучавање интеракције GA3 са осталим хормонима и праћење експресије транскрипата гена за GA 20 оксидазу, KNOX/STM гена и LAS ортолога. На листовима дувана истражује се сенесценција и апоптоза.

Генетичке трансформације: За генетичке трансформације помоћу Агробацтериум вектора користе се плазмиди са генима за: резистенцију на хербицид глуфосинат амониум (bar ген), толеранцију на стрес (NPK1ген) и инсекте (протеиназни инхибитори) и CKX (цитокинин-оксидазни) гени. Осим разраде протокола трансформације прати се експресија и наслеђивање трансгена (PCR, RT-PCR, southern blotting), а регенеранти се тестирају.

Секундарни метаболизам: Продукција секундарних метаболита (С) прати се у односу на различите нутритивне факторе, биотичке и биотичке елициторе и услове in vitro гајења код лековитих и фармаколошки значајних врста: Gentiana, Centaurium, Hypericum, Aesculus, Iris и Ocimum. Идентификација и карактеризација СМ врши се помоћу HPLC и других аналитичких метода. Узгој у биореакторима планиран је за A. rhizogenes трансгене клонове врста које СМ акумулирају у коренима.

Хиперакумулација тешких метала (ХТМ): Истражује се способност врста рода Alyssum да акумулирају високе количине тешких метала које су иначе токсичне за остале биљне врсте. Осим облигатне ХТМ врсте (A. markrafii), факултативне врсте (A. murale) прати се и ендемореликтни A. moelendorfianum са доломитних подлога. Садржај тешких метала у ткиву се одређује ИЦП спектрометријом, присуство различитих молекуларних форми оксидативних ензима (Per, Cat, PO, SOD) лектрофорезом на PAA геловима.

Реакција биљака на услове стреса: Повећана стрес толеранција индукована присуством NPK1 гена се истражује код кромпира, спанаћа и више варијетета купуса. ктивност Per, Cat и SOD ензима прати се код биљака кромпира третираних салицилном киселином током температурног и сушног стреса. Ефекти ова два типа стреса прате се и на протеине стреса: дехидрина и heat shock протеина методама молекуларне биологије.

Тропистички покрети: Способност кромпира да врши фототропске и гравитропске покрете прати се код in vitro гајених биљака у различитим светлосним условима. Истраживања обухватају анализу спектралне зависности, прагова надражаја, реверзибилност, интеракције и циркадијалну регулацију изазвану сменама периода светлости и мрака.

Сарадници на пројекту:

др Бранка Винтерхалтер, руководилац пројекта

др Драган Винтерхалтер

др Снежана Будимир

др Славица Нинковић

др Невена Бањац

др Ивана Момчиловић

др Ангелина Суботић

др Снежана Здравковић-Кораћ

др Душица Ћалић

др Слађана Јевремовић

др Дијана Крстић Милошевић

др Александар Цингел

др Милана Трифуновић

др Марија Марковић

др Јелена Савић

др Бранка Узелац

др Мартин Распор

др Нина Деврња

др Татјана Ћосић

др Јелена Милојевић

др Љиљана Тубић

др Мариана Станишић

Софија Ступар

Маја Белић

Спољни сарадници:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent