понедељак, 21 јануар 2019 14:09

Платформа за отворену науку

Министратство просвете, науке и технолошког развоја је у јулу прошле године усвојило Платформу за отворену науку. Платформа је заснована на принципима отворене науке Европске комсије, односи се на све учеснике у научноистраживачкој делатности и резултате истраживачких пројеката и програма које финансира Министарство. Отворена наука се реализује кроз отворен приступ научним публикацијама и отворен приступ примарним подацима. Институти и универзитети су у обавези да усвоје платформу за отворену науку. На XVII редовној седници Управног одбора ИБИСС 15.12.2017. године усвојен је Правилник о институционалном репозиторијуму ИБИСС који је у скалду са овом платформом.

Отворени приступ научним публикацијама се реализује кроз Институционалне репозиторијуме који испуњавају задате критеријуме. Репозиторијум ИБИСС-а, РАДаР задовољава ове критеријуме тако да истраживачи нашег института могу да испуне ове захтеве. Ова платформа прописује да се електронска верзија коначне, објављене верзије, односно њена рецензирана верзија објави одмах, односно најкасније до 12 месеци. Овакав вид објављивања, односно депоновања научних радова је Зелени отворени приступ.

Зелени отворени приступ подразумева депоновање финалне верзије научног рада, уколико ауторска права то дозвољавају, или рецензиране верзије рада (pre-print) у институционални репозиторијум са отвореним приступом. Комерцијални издавачи углавном не дозвољавају да се финална верзија рада објављује на другим платформама, али често дозвољавају да се нека претходна верзија рада (рецензирани или нерецензирани рукопис) објави по истеку одређеног временског периода, ембарго период.
Зелени отворени приступ не само да задовољава захтеве Платформе отворене науке Минситарства као и захтеве Европских пројеката, већ истовремено директно утиче на већу видљивост и цитираност. Метаподаци сваког рада који се уносе у репозиторијум су структуирани у складу са прописаним стандардима, а репозиторијум је усклађен са међунардоним протоколом за прикупљање и размену метаподатака. Зато је свакако у интересу истраживача да своје радове учини што доступнијим на платформи која ће значајно увећати њихову видљивост.

Отворени приступ примарним подацима овом платформом није обавезујућ, већ је у форми препоруке. Предложене платформе за депоновање примарних података и одговарајућих метаподатака су институционални, тематски или национални репозиторијуми. Како још увек није развијен овакав национални репозиторијум, истраживачима су на располагању неки од тематских платформи. Наши истраживачи су се већ сусретали са депоновањем примарних података приликом слања радове у научне часописе и имали су прилику да упознају неке од ових репозиторијума.

Неки од њих су:
Zenodo
figshare
Mendeley Data

Или се може пронаћи одговарајућа база података (зависно од типа података, научној области и сл.) на ово два линка:
https://fairsharing.org/databases/
https://www.re3data.org/

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent