среда, 02 август 2017 11:16

Категоризација домаћих научних часописа за 2015. и 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је објавило категоризацију домаћих научних часописа који нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report за 2015. и 2016. годину.

Израду, одржавање и публиковање библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у Републици Србији Министарство је у 2016. години поверило Математичком институту САНУ.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent