петак, 20 септембар 2019 10:33

Добитник награде "Станка Ромац" за 2019.

Добитник награде "Станка Ромац" за најбољу докторску тезу из области Хумане молекуларне гентике или Биомедицине за 2019. годину је др Слободан Давидовић, сарадник Одељења за генетику популација и екогенотоксикологију ИБИСС.

Др Слободан Давидовић је докторску тезу под насловом “Анализа варијабилности митохондријске ДНК становника Републике Србије са популационо генетичког, филогенетског и филогеографског аспекта” урадио у Лабораторији за хуману молекуларну генетику Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, под менторством др Наташе Ковачевић Грујичић и академика Милене Стевановић.

Награда ће бити додељена на прослави Дана Биолошког факултета, 28. септембра 2016. године.

https://www.bio.bg.ac.rs/vest/dobitnik-nagrade-stanka-romac-za-najbolju-doktorsku-tezu-iz-oblasti-humane-molekularne-gentike-ili-biomedicine

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent