недеља, 31 мај 2020 03:52

Дан Института Истакнут

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду, 31. маја 2020. године обележава 73 године рада и постојања. Имајући у виду здравствене ризике изазване пандемијом корона вирусом SARS-Cov-2 у свету и епидемијом у Србији, ове ће године Дан Института бити обележен промоцијом истраживача који су у протеклој години докторирали и традиционалним научним програмом, али без уобичајене прославе за званице и запослене. Научни програм обележавања Дана Института биће представљен предавањима истраживача из научноистраживачких организација са којима ИБИСС најближе сарађује: Биолошки факултет Универзитета у Београду (др Тијана Вучић), Институт за медицинска истраживања - Институт од националног значаја за Републику Србију (др Христина Обрадовић), Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (др Светлана Соковић Бајић), Институт за примену нуклеарне енергије (др Жанка Бојић-Трбојевић) и Институт за нуклеарне науке "Винча"(др Александра Станковић), као и предавањима два сарадника ИБИСС-а (др Александра Јанковић и др Слободан Давидовић). Предавања ће бити доступна преко онлајн платформе, а приступ ће бити омогућен и на овој страници сајта ИБИСС-а.

Реч директора

Дан Института је увек добра прилика да сумирамо наше активности у претходном периоду и да дамо смернице будућег развоја. ИБИСС је институт од националног значаја који се бави првенствено основним истраживањима у области биологије, што је дефинисано и нашим оснивачким актима. За протекле 73 године рада и постојања, кроз ИБИСС је прошло преко 1.000 истраживача. Данас је у Институту запослено 318 сарадника, од чега 283 истраживача и 35 чланова режијског особља. Институт данас има 203 доктора наука у научним звањима и 12 истраживача сарадника који су докторирали и чекају избор у научно звање. Поред поменутих истраживача на реализацији годишњег плана рада Института ангажовано је 65 студената докторских студија и 5 стипендиста МПНТР. Просечна старосна структура запослених је око 40 година, и око 82% су жене. Професионалан однос према раду у Институту илустрован је кроз број радова који су наши истраживачи публиковали у претходном периоду. Током 2019. сарадници ИБИСС-а публиковали су више од 260 радова у врхунским међунароним часописима са SCI листе, док је током ове године, до данас, публиковано више од 100 радова из поменуте категорије. Укупна цитираност публикација сарадника Института је 47.798, h-индекс је 76, док су радови наших истраживача током 2019. цитирани више од 6.456 пута. Својим публикацијама, сарадници Института доприносе афирмацији Универзитета у Београду и његовој позицији у првих 500 најбољих универзитета на свету (тзв. Шангајска листа). Од преходног Дана Института реализовано је, или је у току реализација шест међународних уговора и донација, а сарадници Института такође учествују у преко 40 билатералних пројеката и COST акција.

Важна делатност Института подразумева и континуирано формирање и образовање научноистраживачког кадра. Сарадници ИБИСС-а су, само у последње четири године, учествовали у реализацији 119 докторских дисертација (у 109 су били ментори). У последњих годину дана, у Институту је докторирало 13 наших сарадника. Наши млади доктори наука и студенти докторских студија представљају научни потенцијал са којим ИБИСС рачуна у блиској будућности. Будући да је ИБИСС чланица Универзитета у Београду, више од 50 сарадника нашег Института је активно укључено у реализацију докторских студија на Универзитету, пре свега на Биолошком факултету, Шумарском и Медицинском, али и на другим факултетима Универзитета у Београду. На тај начин, Институт даје значајан допринос успостављању модела интеракције наука-образовање у Србији.

Трећа, пратећа делатност Института је усмерена на развој, увођење и трансфер нових биотехнологија преко остварених резултата из основних истраживања. У години која је иза нас, реализовано је преко 10 пројеката са привредом и другим министарствима Владе Републике Србије, као и два ваучера са Фондом за иновациону делатност.

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" поседује научни, стручни и организациони капацитет да буде покретач биолошких и сродних области истраживања у Србији и региону Западног Балкана. Институт је из тих разлога 2019. године формирао Центар изузетних вредности за интердисциплинарна истраживања у биологији, у чијем раду је ангажовано 174 сарадника из свих одељења нашег Института. Формирање Центра изузетних вредности за интердисциплинарна истраживања у биологију у Институту ће додатно допринети унапређењу научних истраживања у области природно-математичких наука – биологија, као и сродних наука за које је Институт такође акредитован. Исто тако, очекујемо да ће Центар повећати ниво конкурентности Института на националним и међународним научним и научно-стручним позивима.

У години иза нас, десиле су се значајне промене у организацији и финансирању науке у Србији. Завршен је пројектни циклус који је започео 2011. године у оквиру кога су истраживачи ИБИСС-а учествовали у реализацији 47 пројекта. Ступио је на снагу нови Закон о науци и истраживањима којим је, као што је предвиђено Стратегијом науке у Србији, успостављен комбиновани институционално-пројектни систем финансирања научноистраживачких организација. Формиран је Фонд за науку Републике Србије и Институт је до сада добио два пројекта из позива ПРОМИС и 8 пројеката из програма Сарадње са дијаспором.

Оно што је обележило неколико последњих месеци, не само код нас већ у целом свету, је пандемија корана вирусом SARS-Cov-2. Овом приликом најпре желим да се захвалим свим сарадницима Института на показаној одговорности и поштовању препоручених мера сигурности током и након ванредног стања проглашеног због пандемије и епидемије изазване COVID-19 вирусом. Посебно смо поносни што су наши истраживачи учествовали у раду лабораторија за детекцију COVID-19. Истраживачи Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Беграду, укључени су у рад лабораторија Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак", затим новоосноване "Huo-yan националне лабораторије за молекуларну детекцију инфективних агенаса Београд" у Клиничком центру Србије, Националне референтне лабораторије у Батајници и Завода за биоциде и медицинску екологију на тестирању COVID-19, заједно са колегама са других института и факултета у Србији.

Институту је тим поводом 22. маја 2020. године, у Палати федерације Републике Србије уручена захвалница Владе Републике Србије "за изузетан научни допринос у борби против болести COVID-19 узроковане вирусом SARS-Cov-2".

Др Мирјана Михаиловић, директор Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић"

31. мај 2020. године

 

Додела захвалница докторандима Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић"

Научни део

др Светлана Соковић Бајић, „GABA продукујући лактобацили у модулацији имунског одговора преко индукције аутофагије", Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

др Христина Обрадовић, „Перинатална ткива и биомедицина: докле се стигло“, Институт за медицинска истраживања, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

др Жанка Бојић-Трбојевић, „Галектини у имплантацији ембриона човека” Лабораторија за биологију репродукције, ИНЕП – Институт за примену нуклеарне енергије, Универзитет у Београду

др Тијана Вучић, „Експерименталне хибридне зоне: велики мрмољци” Универзитет у Београду, Биолошки факултет

др Александра Станковић “Геномика и епигеномика комплексних болести човека", Институт за нуклеарне науке „Винча", Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

др Александра Јанковић, “Редокс биологија масног ткива – исходиште фармаколошких приступа у гојазности и метаболичким болестима”, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

др Слободан Давидовић, “Медоносне пчеле Србије, дивља друштва наспрам доместификованих друштава виђена очима популационих генетичара”, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent