• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

"Морфолошко варирање, фенотипска пластичност и флуктуирајућа асиметрија облика цветних органа код Iris pumila L."

7. 2. 2019. године у 16.00

Библиотека ИБИСС

"Алелопатски потенцијал секундарних метаболита трансформисаних коренова јабуке - ефекат флоретина и флоризина у култури in vitro"

6. 2. 2019. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

четвртак, 31 јануар 2019 09:27

Награда "Иван Ђаја" 2018.

На конкурсу "Иван Ђаја" за најбољу докторску дисертацију из области Физиологије, урађену у институтима и универзитетима у Србији, а одбрањених током школске 2017/2018. године, др Жељко Павковић, са Одељења за неуробиологију ИБИСС, добио награду за рад Ефекти анестезије индуковане пропофолом на синаптичку пластичност, активност допаминског система и понашање јувенилних пацова. Рад је урађен у Институту за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитета у Београду, под самосталним менторством др Весне Пешић.

На јучерашњој додели награда за најбољу докторску дисертацију и најбољи мастер рад одбрањен у 2018. години у области Молекуларне биологије Фондације “Горан Љубијанкић“, др Миодраг Драгој, са Одељења за неуробиологију ИБИСС, добио је награду за рад Ефекти инхибиције CXCR4 рецептора и фокалне адхезионе киназе у супресији инвазије и превазилажењу резистенције код неситноћелијског карцинома плућа, урађен у Институту за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитета у Београду, ментора др Тијане Станковић и проф. др Горана Брајушковића.

четвртак, 31 јануар 2019 08:54

Именован нови директор Института

Данас је на дужност директора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ ступила др Мирјана Михаиловић по истеку другог мандата досадашњег директора др Павла Павловића.

Предавач: др Драган Стајић, Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), Oeiras, Portugal

Време: 22. 1. 2019. у 13.00

Место: Библиотека ИБИСС

Апстракт

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent