SPPS 2018

INTERNATIONAL Conference on Plant Biology (3 ; 2018 ; Belgrade)
Book of Abstracts / 3rd International Conference on Plant Biology and 22nd SPPS Meeting , 9-12 June 2018, Belgrade ; organized by Serbian Plant Physiology Society and Institute for Biological Research "Siniša Stanković", University of Belgrade and Faculty of Biology, University of Belgrade ; editor Branka Uzelac. - Belgrade : Serbian Plant Physiology Society : University, Institute for Biological Research "Siniša Stanković" : University,Faculty of Biology, 2018 (Zemun : Alta Nova). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 978-86-912591-5-0

Зборник апстраката се може преузети из Репозиторијума архивираних дигиталних радова Инстута, РАДаР.

 

 

 

 

 

 

 

 IUBMB MolBioS 2018 Program & Book of Abstracts / IUBMB Advanced School Nutrition, Metabolism and Aging, 2018 [Петница] ; [уредник Ана Ђорђевић]. - Београд: Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", 2018 (Београд: Zeppelin Pro). - III, 41 стр. : илустр. ; 30 cm. ISBN: 978-86-80335-07-0.

Публикација „Program & Book of Abstract IUBMB Advanced School Nutrition, Metabolism and Aging“ обухвата финални програм и сажетке радова који су презентовани у оквиру међународне научне школе која је одржана у Истраживачкој станици „Петница“ од 15. до 19. октобра 2018. године.
Програм школе је обухватао спектар тема из области исхране, метаболизма и старења, а кроз ову публикацију представљени су најновији резултати истраживања о молекуларним механизмима који се налазе у основи метаболичких поремец́аја повезаних са гојазношц́у и дијабетесом, о метаболичким ефектима различитих нутријената као што су фруктоза, аронија и какао, као и о истраживања сенесценције и дисфункције ц́елија у старењу.
Рецензенти публикације су проф. др Гордана Матић, др Селма Каназир, др Мелита Видаковић и др Наташа Величковић из Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић, затим др Александра Станковић из Института за нуклеарне науке „Винча“, као и проф. др Татјана Костић са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Зборник апстраката се може преузети из Репозиторијума архивираних дигиталних радова Инстута, РАДаР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasih 70 godinaНАШИХ 70 година : Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" / [уредници Павле Павловић, Мирјана Михаиловић, Момир Пауновић]. - Београд : Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду, 2017 (Београд : Дис публик). - 231 стр. : илустр. ; 30 цм. ISBN 978-86-80335-06-3.

Поводом обележавања 70 година успешног рада, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић” је објавио монографију под називом ”Наших 70 година”. Монографија приказује историјски преглед рада Института, од самих почетака у оквиру Српске академије наука (1947), кроз све фазе његовог развоја, до данас, када је Институт део Универзитета у Београду. Монографија обухвата приказ научноистраживачког рада института као целине, али је размтран и историјски развој и допринос 14 одељења која данас активно раде у Институту. У Монографији је дат преглед свих запослених у Институту, од оснивања до данас. Монографија је доказ континуитета основних научних истраживања из области биологије у Институту, која трају пуних седамдесет година и сведочи да основна истраживања у биологији у Србији прате савремене светске токове. Монографија је потврда да је биологија у Србији забележила изузетан напредак.

Монографија се може преузети из Репозиторијума архивираних дигиталних радова Инстута, РАДаР.

 

 

 

 

IBISS Monografija 2011 2015 webИнститут за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду : библиографија : 2011-2015 / [уредници Павле Павловић и Мирјана Михаиловић ; приређивач Зорица Јанковић]. - Београд : Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет, 2016 (Београд : Data Copy). - II, 327 стр. ; 21 цм. ИСБН 978-86-80335-05-6

Библиографија радова истраживача Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду обухвата пројектни период од 2011. до 2015. године. У овом периоду Институт је водио 21 пројекат из области основних истраживања које је финансирало Министарство науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије, затим 3 пројекта у оквиру Програма суфинансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања и 2 пројекта у оквиру Програма истраживања у области технолошког развоја.

 

 

 

biotehnologijaБиотехнологија у хортикултури : дрвеће. [Књ.] 1 / Љиљана Радојевић ; [схеме и цртежи Јована Михолчић ; вињете Александар Радојевић]. - Београд : АГМ књига : Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", 2016 (Земун : Graphic studio). - 259 стр. : илустр. ; 24 цм. ИСБН 978-86-86363-65-7

Књига под насловом "Биотехнологија у хортикултури: Дрвеће И" проф. др Љиљане Радојевић садржи четири целине у којима је детаљно описана примена различитих метода и техника за културу ин витро дрвећа. То је нова биотехнологија за микропропагацију значајних дрвенастих врста за воћарство, шумарство и парковску хортикултуру у односу на класичну пропагацију дрвећа у стакленицима и плантажама.

 

 

 

 

 

 

 

IBISS Monografija 2001 2010 webИнститут за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у првој деценији 21. века : [монографија] / [Павле Павловић и Мирјана Михаиловић ; превод на енглески Jonathan Pendlebury]. - 2. изд. - Београд : Универзитет, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", 2013 (Београд : Чугура принт). - VIII, 390 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм. ИСБН 978-86-80335-04-9

Монографија о Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду обухвата период истраживања у Институту у првој деценији XXИ века и указује на правце и визију будућег развоја биолошке науке у Србији. Писана је током истраживачког периода, од 2011. до 2014, тако да смо били у прилици да добијемо јасну потврду о континуитету основних научних истраживања у Институту која трају више од шездесет година, и која су у складу са Оснивачким актом Института.

 

 

 

DNS 6 kongres drustva za neuronauke srbije 2013 CDКњига сажетака [Електронски извор] = Book of Abstract / ВИ Конгрес ДНС [Друштво за неуронауке Србије], Београд, 14-16, Новембар 2013. = 6th SNS [Serbian Neuroscience Society] Congress ; [организатори Друштво за неуронауке Србије ... [et al.] ; уредници Селма Каназир, Данијела Савић, Александра Исаковић]. - Београд : Друштво за неуронауке Србије : Министарство просвете, науке и технолошког развоја : Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", 2013 (Београд : Друштво за неуронауке Србије). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 цм. ИСБН 978-86-917255-0-1

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent