"Утицај цитрусних флаванона на тироидну хомеостазу и липидни статус старих пацова"

31. 10. 2017. године у 14.00

Библиотека ИБИСС

"Морфолошка варијабилност кинетичког главеног скелета и пилеуса змија из рода Natrix (N. natrix и N. tessellata)"

19. 10. 2017. године у 15.00

Библиотека ИБИСС

 

"In vitro пропагација и биолошка активност метанолних екстраката и етарског уља повратича (Tanacetum vulgare L.)"

Библиотека ИБИСС

27. 9. 2017. године у 12.00

 

"Развој метаболичког синдрома изазваног комбинацијом стреса и исхране обогаћене фруктозом – допринос глукокортикоида у висцералном масном ткиву и хипоталамусу женке пацова"

Библиотека ИБИСС

26. 9. 2017. године у 12.00

„Утицај опште анестезије на спавање у експерименталном моделу холинергичке неуропатологије Паркинсонове болести - могући ризици постоперативног опоравка”

Библиотека Института за физиологију и биохемију Биолошког факултета Универзитета у Београду (Студентски трг 3)

26. 9. 2017. године у 16.00

„Улога HMGB1 протеина у модификацији и интеграцији сигналних путева апоптозе и аутофагије у ћелијама јетре пацова са индукованим дијабетесом“

Библиотека ИБИСС

27. 9. 2017. године у 10.00

"Рани електрофизиолошки знаци поремећаја спавања и моторне контроле у старењу пацова са неуродегенерацијом холинергичких неурона"

Библиотека Института за физиологију и биохемију Биолошког факултета Универзитета у Београду (Студентски трг 3)

7.6.2017. године у 10.00

"Фенотипска пластичност екофизиолошких, морфолошких и фенолошких особина Iris variegata L. (Iridaceae) и диференцијација генотипова пореклом из станишта са различитим светлосним карактеристикама"

Библиотека ИБИСС

11.04.2017. године у 14.00

"Expression and activity of antioxidant enzymes in the liver of male and female fructose-fed rats"

Библиотека ИБИСС

22.02.2017. године у 12.00

"Еволуција старења код лабораторијских популација Acanthoscelides obtectus: улога митохондрија и оксидативног стреса"

Библиотека ИБИСС

13.02.2017. у 15.00

"Примена акватичних олигохета (Тубифицидае) у in situ и ex situ екогенотоксиколошким истраживањима"

Библиотека ИБИСС

10.02.2017. у 12.00

"Модел ћелија Ц6 глиома пацова као оруђе за проналажење нових терапеутских стратегија: карактеризација резистентног фенотипа in vitro и in vivo

Библиотека ИБИСС

09.02.2017. у 12.00

"Утицај воденог, метанолног и етил-ацетатног екстракта грчког оригана Origanum vulgare ssp. hirtum на дијабетес тип 1 индукован вишеструким малим дозама стрептозотоцина код C57BL/6 мишева"

Библиотека ИБИСС

28.12.2016. године у 13.00

"Физиолошки и молекуларно-генетички показатељи међуврсне хибридизације у оквиру рода Centaurium Hill (Gentianaceae)"

Библиотека ИБИСС

27.12.2016. године у 11.00

"Интестинални и системски имунски ефекти оралног уноса кадмијума код пацова”

Библиотека ИБИСС

25.11.2016. године у 14.00

"Параметри антиоксидационог система у ткивима жаба Pelophylax esculentus комплекса као биомаркери излагања металима"

Библиотека ИБИСС

10.11.2016. у 12.00

„Синергистички ефекат геномског и срединског стреса у две популације Drosophila subobscura"

Библиотека ИБИСС

27.9.2016. године у 14.00

„Улога фенотипске пластичности особина животне историје и понашања у процесима специјације Acanthoscelides obtectus"

Библиотека ИБИСС

23.09.2016. године у 15 часова

"Морфогенеза и регенерација биљака шалота (Allium ascalonicum L.) и влашца (A. schoenoprasum L.) in vitro"

Библиотека ИБИСС

07.06.2016. године у 12.00

"Ефекат електромагнетног поља (50 Hz, 0,25 mT) на компоненте адаптивне вредности и морфометрију крила код Drosophila subobscura Collin, 1936 (Insecta, Diptera)"

Библиотека ИБИСС

03.06.2016. године у 13.00

"Антиинфламаторна и антиоксидативна својства бенфотиамина у активираној линији микроглијских ћелија миша: улога проинфламаторних сигналних путева"

Библиотека ИБИСС

01.03.2016. године у 12.00

"Метаболичке карактеристике синдрома полицистичних јајника у висцералном масном ткиву и лептинска резистенција у хипоталамусу пацова третираног 5α-дихидротестостероном: улога глукокортикоида"

Библиотека ИБИСС

26.02.2016. године у 15.00

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent