RADaR je Repozitoriju Arhiviranih Digitalnih Radova Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/ 

Cilj repozitorijuma je da omogući otvoreni pristup izdanjima IBISS-a i rezultatima istraživanja koja se realizuju u ovom institutu.

Softversku platformu, koju čini softver otvorenog koda DSpace, obezbedio je Računarski centar Univerziteta u Beogradu. Ona je prilagođena savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija (usklađenost sa zahtevima Evropske komisije u vezi otvorenog pristupa publikacijama; diseminacija kroz OpenAire, BASE, CORE, Google Scholar itd.; integrisani ORCID identifikatori).

UPUTSTVO


APP – Autori, projekti, publikacije

http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/APP 

Eksterna aplikacija koja sadrži elemente CRIS-a i nudi rešenje za probleme koji u DSpace-u nisu rešeni na zadovoljavajući način.
UPUTSTVO

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent