• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

"Fiziološki i molekularno-genetički pokazatelji međuvrsne hibridizacije u okviru roda Centaurium Hill (Gentianaceae)"

Biblioteka IBISS

27.12.2016. godine u 11.00

"Intestinalni i sistemski imunski efekti oralnog unosa kadmijuma kod pacova”

Biblioteka IBISS

25.11.2016. godine u 14.00

"Parametri antioksidacionog sistema u tkivima žaba Pelophylax esculentus kompleksa kao biomarkeri izlaganja metalima"

Biblioteka IBISS

10.11.2016. u 12.00

Predavači: Pavle Ivetić i Nikola Savić, Sektor za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, Univerzitet u Beogradu

Vreme: 08.11.2016. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

Pratite nas

icon facebook icon twitter

futer excellent