utorak, 04 jun 2019 10:17

Održan 63. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

U Beogradu je 21-24. maja 2019. godine održan 63. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod nazivom „Vreme je za nove tehnologije” u kom je učestvovao i Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je obezbedilo učešće zainteresovanim naučno-istraživačkim, inovacionim i drugim organizacijama. Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković” predstavljali su istraživači projekata: TR31019 „Razvoj i primena biotehnoloških postupaka u dobijanju zdravog sadnog materijala ukrasnih biljaka”, 173024 „Fiziološka, hemijska i molekularna analiza diverziteta odabranih retkih i ugroženih biljnih vrsta i upotreba biotehnologije u cilju ex situ zaštite i produkcije biološki aktivnih jedinjenja” i CHIC HORIZON 2020 BIOTEC-07-2017: „Chicory as a multipurpose crop for dietary fibre and medicinal terpenes” Odeljenja za fiziologiju biljaka i 41009 „Uloga steroidnih hormona u neouroendokrinoj adaptaciji na stres i patofiziologiji metaboličkog sindroma – molekularni mehanizmi i kliničke implikacije” Odeljenja za biohemiju.

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent