11. forumu Federacije evropskih društava za neuronauke u Berlinu

Saradnici Odeljenja za neurobiologiju IBISS, na 11-om forumu Federacije evropskih društava za neuronauke (Federation of European Neuroscience Societies-FENS) u Berlinu, jul 2018. godine. Naši saradnici su uživali u raznovrsnom programu najvećeg evropskog kongresa iz oblasti neuronauka i imali priliku da predstave svoja istraživanja.

Beograd će sledeće godine biti domaćin regionalnog kongresa pod pokroviteljstvom FENS, u organizaciji srpskog, turskog i rumunskog društva za neuronauke. Tako je FENS forum bio i prilika za sastanak organizacionog odbora FRM2019. Poziv za prijavu simpozijuma je otvoren! Više informacija možete naći na web stranici: www.fensfrm2019.rs

 

Poziv za predlaganje simpozijuma za FRM2019

Otvoren je poziv za predlaganje simpozijuma za Regionalni kongres FRM2019 koji će se odžati u Beogradu od 10-13. jula 2019. pod pokroviteljstvom Evropskog društva za neuronauke (FENS). Kongres organizuju Društva za neuronauke Srbije, Rumunije i Turske. Poziv je otvoren do 01.09.2018. Detaljnije informacije možete naći na sajtu Kongresa: www.fensfrm2019.rs/symposia/

COST Akcija CA17104 STRATAGEM

Dr Milica Pešić, dr Ana Podolski-Renić, dr Tijana Stanković, dr Jelena Dinić, dr Sonja Stojković Burić i Miodrag Dragoj učesnici su COST Akcije CA17104 STRATAGEM (Novi dijagnostički i terapeutski pristupi protiv višestruko rezistentnih tumora) koja se realizuje u periodu od 2018 do 2022, podržanoj od strane COST-a (Evropska Kooperacija u Nauci i Tehnologiji). Ko-predlagač Akcije i član Rukovodećeg komiteta (MC) je dr Milica Pešić, dok dr Ana Podolski-Renić vrši funkciju zamenika člana Rukovodećeg komiteta (MC substitute).

 

Predavanje dr Milice Pešić na godišnjem skupu Globalne Akademije Mladih u Pataji, Tajland

Na Osmom sastanku Međunarodne konferencije mladih naučnika i godišnjeg skupa Globalne Akademije Mladih (GYA) u Pataji, Tajland, 8. maja 2018 dr Milica Pešić je održala predavanje: "Detekcija i tretman rezistencije na lekove u kanceru". Dr Milica Pešić je lider GYA radnih grupa Biodiverzitet za preživljavanje putem biomedicine (Bio2Bio) i Žene u nauci (WiS).

Naslovna strana časopisa Histochemistry and Cell Biology 148(5)2017

Za naslovnu stranu časopisa Histochemistry and Cell Biology (Volume 148, Issue 5, November 2017) odabrana je slika iz rada: Targeting autophagy to modulate cell survival: a comparative analysis in cancer, normal and embryonic cells, autora: Aleksandra Divac Rankov, Mila Ljujić, Marija Petrić, Dragica Radojković, Milica Pešić, Jelena Dinić.

Izveštaj sa Trećeg kongresa Srpskog društva istraživača raka

Na Trećem kongresu Srpskog društva istraživača raka, održanom od 6-7. oktobra
2017
, naš Institut je bio suorganizator. Koleginice sa Odeljenja za neurobiologiju i Odeljenja za imunologiju su učestvovale u organizaciji i naučnom delu programa 7. oktobra 2017. Panel diskusija je vođena sa predavačima iz inostranstva (prof Ignacio Ochoa Garrido sa Univerziteta u Saragosi, Španija; prof Engin Ulukaya sa Istinje Univerziteta u Istanbulu, Turska; prof Konstantinos Dimas sa Univerziteta u Tesaliji, Grčka) i domaćim učesnicima sa IBISS-a (dr Milica Pešić, dr Tijana Stanković, dr Sanja Mijatović, dr Jelena Dinić i dr Ana Podolski-Renić).


Na fotografiji u predahu između predavanja su (s leva na desno): prof Engin Ulukaya, prof Konstantinos Dimas, dr Tijana Stanković, prof Ignacio Ochoa Garrido, dr Sonja Stojković Burić i dr Milica Pešić.

Predavanje dr Milice Pešić na Četvrtom sastanku COST akcije CM1407 u Lisabonu

Na Četvrtom sastanku COST akcije CM1407 u Lisabonu, dr Milica Pešić je održala predavanje:MeetingLisboa
"Dvojni inhibitori u tretmanu kancera". Dr Milica Pešić je lider radne grupe za istraživanje kancera u okviru ove COST akcije.

Snimak predavanja je dostupan na sledećem linku: https://drive.google.com/file/d/0B0z9_MnrOvGESDJCOE45UjA4UTQ/view?usp=drive_web

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent