#41014 Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijalna ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju

Istraživanja na ovom projektu usmerena su na izučavanje ćelijskih i molekulskih mehanizama neuroinflamacije sa namerom da se identifikuju potencijalni ciljni molekuli i signalni putevi. Naš cilj je da se pronađu adekvatni terapijski pristupi koji bi doprineli sanaciji neuroinflamacije i podstakli regeneraciju nakon oštećenja centralnog nervnog sistema (CNS). Testira se efikasnost nekoliko potencijalnih terapijskih tretmana: purinskim nukleozidnim analozima – ribavirinom i tiazofurinom, hiperbaričnim kiseonikom, B vitaminima (B1, B2, B3, B6, B12) u suzbijanju štetnih i potenciranju korisnih inflamatornih mehanizama. Imajući u vidu ključnu ulogu ekstracelularnih purinskih nukleotida i nukleozida u kontroli neurodegenerativnih procesa i inflamacije posebno težište je stavljeno na ispitivanje regulacije njihovog metabolizma i uloge ektonukleotidaza u tim procesima.

Neuroinflamacijom izazvani procesi patogeneze proučavaju se primenom ćelijskih i molekularnih pristupa (enzimskih eseja, mikrodijalize, kombinovane sa HPLC i bioluminescetnom detekcijom, RT-PCR, imunoblot i imunocitohemijska analiza, ELISA, konfokalna mikroskopija, metoda nametnute voltaže na deliću membrane) i testova ponašanja u različitim životinjskim modelima (povrede mozga, multiple skleroze: eksperimentalni autoimunski encefalomijelitis, kuprizonom-izazvana demijelinizacija), kao i in vitro na primarnim kulturama astrocita i mikroglije i glijskim ćelijskim linijama. Poseban cilj projekta je da se identifikuju, okarakterišu i standardizuju potencijalni rani i senzitivni biomarkeri neuroinflamacije i neurodegeneracije, koji se mogu koristiti u kliničkoj i laboratorijskoj praksi za dijagnozu i prognozu stanja pacijenata sa oštećenjima CNS, kao i u procenjivanju efikasnosti primenjenih terapija.

Projekat čine dva potprojekta:

1) Uloga purinergičke signalizacije u akutnoj i hroničnoj neuroinflamaciji (rukovodilac prof. Nadežda Nedeljković)

2) Ispitivanje potencijalnih terapijskih pristupa u sanaciji neuroinflamacije i podsticanju regeneracije nakon povrede mozga (rukovodilac dr Sanja Peković).

Saradnici na projektu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., rukovodilac projekta

dr Sanja Peković

dr Irena Lavrnja

dr Ivana Bjelobaba

dr Danijela Savić

dr Nataša Todorović

dr Ana Parabucki

dr Iva Božić

Marija Jovanović

Spoljni saradnici:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

dr Thomas Herdegen

dr Markus Kipp

dr Radmila Filipović

Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu:

dr Ivana Stojanović

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent