#41031 Identifikacija molekularnih markera za predikciju progresije tumora, odgovora na terapiju i ishoda bolesti

Naša istraživanja su usmerena na izučavanje kancera pluća, dojke, štitnjače i tumora mozga. Eksperimentalna istraživanja obuhvataju identifikaciju promena u strukturi gena, nivou njihove ekspresije i promena u funkciji proteina, koje bi se mogle koristiti kao molekularni markeri za predviđanje progresije tumora, odgovora na terapiju i ishoda bolesti. Sveobuhvatnom analizom ključnih molekula PI3K/Akt/mTOR signalnog puta u postoperativnom materijalu različitih tipova tumora, kao i uporednom analizom kompletnog genoma poreklom iz tumorskog i normalnog tkiva metodom DNK profilisanja, uspeli smo da identifikujemo promene na DNK koje su posledica procesa kancerogeneze i da definišemo nove kandidat gene odgovorne za progresiju navedenih tipova tumora i rezistenciju na terapiju.

Kandidat geni za molekularne markere, ispitivani su dalje na odgovarajućim ćelijskim linijama kako bi potvrdili njihovu ulogu u progresiji kancera i rezistenciji na terapiju. Posebna pažnja posvećena je ispitivanju mehanizama uključenih u sticanje višestruke rezistencije na lekove i mogućnostima da se ona prevaziđe. U tu svrhu razvijene su nove rezistentne humane i animalne ćelijske linije na kojima se proučava antitumorski efekat i mehanizam dejstva široke palete novih prirodnih proizvoda i sintetskih, kao i semi-sintetskih agenasa. Klinička istraživanja obuhvataju kliničke studije faze II i III, kao i retrospektivne studije za retke tumore. U teorijska istraživanja uključena je biofizička analiza radi definisanja molekularnog profila pacijenata. Takođe, radimo na formiranju matemetičkog modela rezistencije na hemioterapiju. Identifikacijom molekularnih promena, definisanjem njihovog doprinosa evoluciji kancera, translacijom ovih otkrića u kliničku praksu, kao i razvojem novih, efikasnijih lekova, naš projekat treba da doprinese postizanju optimalne individualne terapije pacijenata obolelih od kancera.

Saradnici na projektu:

dr Nikola Tanić, rukovodilac projekta

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

dr Milica Pešić

dr Tijana Stanković

dr Jelena Dinić

dr Ana Podolski-Renić

dr Katarina Hofman

dr Miodrag Dragoj

Marija Nešović

Mirna Jovanović

Spoljni saradnik:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent