V.I.R.U.S. - Survivors of COVID19: variety of immune responses to SARS-CoV-2 in correlation with clinical manifestation. Long term follow up

U okviru specijalnog programa istraživanja COVID-19 Fonda za nauku Republike Srbije odobreno je finansiranje projekta pod nazivom Survivors of COVID19: variety of immune responses to SARS-CoV-2 in correlation with clinical manifestation. Long term follow up sa akronimom V.I.R.U.S..

Nosilac projekta je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a ostali učesnici projekta su: Institut za nuklearne nauke Vinča – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za biološka istraživanja ”Siniša Stanković” – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu.

Rukovodilac projekta:

prof. dr Violeta Mihailović-Vučinić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Saradnik ispred Instituta za biološka istraživanja ”Siniša Stanković”:

dr Ilijana Grigorov

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent