Istražni radovi i izrada studije za Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda, 2023

Partner: Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd

Period ugovora: 2023.

Rukovodilac projekta: dr Maja Raković, Odeljenje za hidroekologiju i zaštitu voda IBISS

Učesnici na projektu:

dr Momir Paunović

dr Stefan Anđus

dr Nikola Marinković

dr Nataša Popović

dr Snežana Jarić

Jelena Đuknić

Sažetak

Cilj projekta je da se prikupe i analiziraju podaci vezani za uticaje na životnu sredinu projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji Beograda, posebno vezano za biološku raznovrsnost. Osnovna studija biološke raznovrsnosti predmetnog područja koristiće se za izradu Studije uticaja po nacionalnim propisima i međunarodnim standardima.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent