• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

Molekularna biologija

Odeljenje za molekularnu biologiju objedinjuje najznačajnija saznanja i iskustva stečena tokom istraživanja koja su odpočela ranih 1970-tih godina. Odeljenje je prvobitno osnovano kao Laboratorija za biohemiju razvića pod rukovodstvom dr Ljiljane Ševaljević, sa težištem na istraživanjima molekularne biologije embriona morskog ježa, naročito dinamike jedarnih proteina (nehistonskih proteina i proteina jedarnog matriksa) u stadijumima razvića blastule, gastrule i pluteusa. Vremenom je interesovanje grupe preusmereno na istraživanja osnovne manifestacije adaptabilnog odgovora organizma – akutno-faznog (AF) odgovora – koji je indukovan kod laboratorijskog pacova subletalnom oparotinom. Iz ovih istraživanja proistekla je karakterizacija dinamičnih promena jedarnog matriksa tokom AF odgovora, kao i trans-faktora uključenih u regulaciju gena za AF reaktante (AFR) – grupe serumskih proteina čija se sinteza značajno uvećava tokom AF odgovora. Kasnije je, u cilju izučavanja više tipova traume, proširena paleta indusera u vidu različitih eksperimentalnih model sistema traume kao što su: inflamacija indukovana iniciranjem terpentinskog ulja, trovanje subletalnim dozama organofosfatnih jedinjenja, izlaganje jonizujućem zračenju, redukovan režim ishrane, kao i izučavanja kontrole ekspresije gena AF odgovora tokom embrionalnog razvića pacova. Rezultati ovih istraživanja su pokazali da različiti regulatorni mehanizmi, u vidu umrežene interakcije između humoralnih i ćelijskih (jedarnih) medijatora, leže u osnovi fine regulacije sinteze odgovarajućih AFR u zavisnosti od vrste traume.

U Odeljenju za molekularnu biologiju su izučavani adaptabilni mehanizmi koji se pokreću u organizmu tokom akutnog poremećaja homeostaze posle izlaganja pacova jonizujućem zračenju (u akutnom radijacionom sindromu) i za vreme hroničnog poremećaja homeostaze kod dijabetesa. Ispitivanja su prevashodno bila orijentisana ka razumevanju molekulskih signala i molekulskih regulatora koji utiču na ekspresiju gena za AFR, kao što su a1-kiseli glikoprotein, a2-makroglobulin i haptoglobin. Deo istraživanja bio je usmeren ka izučavanju procesa uključenih u reparaciju DNK i ćelijsku smrt, kao i aktivnosti poli(ADP-ribozil) polimeraze (PARP-1) u regulaciji homeostaze u uslovima oksidativnog stresa. Istraživanja su bila usmerena i na izučavanje specifičnog tipa akutne ozlede jetre pacova, krionekroze. Dobijeni rezultati su pokazali da krionekrozu karakteriše uređen sled molekulskih događaja iako je ona primer neprogramirane ćelijske smrti, odn. tipične nekroze. Trenutna istraživanja u Odeljenju za molekularnu biologiju usredsređena su na izučavanja signalnih molekula u dijabetesu, odn. na identifikaciju potencijalnih bioloških markera uključenih u modifikaciju i integraciju signalnih puteva u dijabetesu.

Istraživači Odeljenja za molekularnu biologiju su sa punim radnim vremenom angažovani u osnovnim istraživanjima u kojima primenjuju savremene tehnike molekularne biologije. Angažovani su kao mentori u izradi diplomskih radova i doktorskih disertacija. Saradnici odeljenja su bili predavači molekularno bioloških predmeta na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno su angažovani na predmetima Principi proteomike i Biologija ćelije na doktorskim studijama Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

1. Mujić A, Grdović N, Mujić I, Mihailović M, Živković J, Poznanović G, Vidaković M. Antioxidative effects of phenolic extracts from chestnut leaves, catkins and spiny burs in streptozotocin-treated rat pancreatic β-cells. Food Chem. 2011;125:841-9.

2. Mihailović M, Arambašić J, Uskoković A, Dinić S, Grdović N, Marković J, Poznanović G, Vidaković M. Alpha-lipoic acid preserves the structural and functional integrity of red blood cells by adjusting the redox disturbance and decreasing O-GlcNAc modifications of antioxidant enzymes and heat shock proteins in diabetic rats. Eur J Nutr. 2012;51:975-86.

3. Grdović N, Dinić S, Arambašić A, Mihailović M, Uskoković A, Marković J, Poznanović G, Vidović S, Zekovic Z, Mujić A, Mujić I. Vidaković M. The protective effect of a mix of Lactarius deterrimus and Castanea sativa extracts on streptozotocin-induced oxidative stress and pancreatic β-cell death. British J Nutr. 2012;108:1163-76.

4. Arambašić J, Mihailović M, Uskoković A, Dinić S, Grdović N, Marković J, Poznanović G, Bajec Đ, Vidaković M. Alpha-lipoic acid upregulates antioxidant enzyme gene expression and enzymatic activity in diabetic rat kidneys through an O-GlcNAc-dependent mechanism. Eur J Nutr. 2013;52(5):1461-73.

5. Doetsch M, Gluch A, Poznanović G, Bode J, Vidaković M. YY1-binding sites provide central switch functions in the PARP-1 gene expression network. PLoS One. 2012;7(8):e44125.

7. Dinić S, Uskoković A, Mihailović M, Grdović N, Arambašić J, Marković J, Poznanović G, Vidaković M. Ameliorating effects of antioxidative compounds from four plant extracts in experimental models of diabetes. J Serb Chem Soc. 2013;78(3):365-80.

8. Arambašić J, Mihailović M, Uskoković A, Dinić S, Grdović N, Marković J, Poznanović G, Bajec Đ, Vidaković M. Alpha-lipoic acid upregulates antioxidant enzyme gene expression and enzymatic activity in diabetic rat kidneys through an O-GlcNAc-dependent mechanism. Eur J Nutr. 2013;52(5):1461-73.

9. Marković J, Grdović N, Dinić S, Karan-Đurašević T, Uskoković A, Arambašić J, Mihailović M, Pavlović S, Poznanović G, Vidaković M. PARP-1 and YY1 are important novel regulators of CXCL12 gene transcription in rat pancreatic beta cells. PLoS One. 2013;8(3):e59679.

10. Dinić S, Arambašić J, Mihailović M, Uskoković A, Grdović N, Marković J, Karadžić B, Poznanović G, Vidaković M. O-GlcNAcylation of the key proteins in the kinase and redox signalling pathways is a novel mechanism of the beneficial effect of α-lipoic-acid in diabetic liver. Brit J Nutr. 2013;110(3):401-12.

11. Mihailović M, Arambašić J, Uskoković A, Dinić S, Grdović N, Marković J, Poznanović G, Ibrahim M, Vidaković M. β-glucan administration to diabetic rats reestablishes redox balance and stimulates cellular pro-survival mechanisms. J. Funct Foods. 2013;5(1):267-78.

12. Mihailović M, Arambašić J, Uskoković A, Dinić S, Grdović N, Marković J, Bauder J, Poznanović G, Vidaković M. β-Glucan administration to diabetic rats alleviates oxidative stress by lowering hyperglycaemia, decreasing non-enzymatic glycation and protein O-GlcNAcylation. J Funct Foods. 2013;5(3):1226-34.

13. Uskoković A, Mihailović M, Dinić S, Arambašić J, Grdović N, Marković J, Poznanović G, Vidaković M. Administration of a β-glucan-enriched extract activates beneficial hepatic antioxidant and anti-inflammatory mechanisms in streptozotocin-induced diabetic rats. J Funct Foods. 2013;5(4):1966-74.

14. Grdović N, Dinić S, Mihailović M, Uskoković A, Arambašić Jovanović J, Poznanović G, Wagner L, Vidaković M. CXC chemokine ligand 12 protects pancreatic β-cells from necrosis through Akt kinase-mediated modulation of poly(ADP-ribose) polymerase-1 activity. PLOS One. 2014;9(7):e101172.

15. Ivanović-Matić S, Mihailović M, Dinić S, Martinović V, Bogojević D, Grigorov I. Poznanović G. The absence of cardiomyopathy is accompanied by increased activities of CAT, MnSOD and GST in long-term diabetes in rats. J Physiol Sci. 2010;60(4):259-66.

16. Arambašić J, Poznanović G, Ivanović-Matić S, Bogojević D, Mihailović M, Uskoković A. Grigorov I. Association of the Glucocorticoid Receptor with STAT3, C/EBPß and the hormone responsive element within the rat haptoglobin gene promoter during the acute phase response. IUBMB Life. 2010;62(3):227-36.

17. Matić S, Stanić S, Bogojević D, Vidaković M, Grdović N, Arambašić J, Dinić S, Uskoković A, Poznanović G, Solujić S, Mladenović M, Marković J. Mihailović M. Extract of the plant Cotinus coggygria Scop. attenuates pyrogallol-induced hepatic oxidative stress in Wistar rats. Can J Physiol Pharmacol. 2011;89(6):401-11.

18. Milošević VLj, Ajdžanović VZ, Bogojević DB, Medigović IM, Ivanović-Matić SK, Martinović VI, Grigorov I. The effect of chronic food restriction on immunopositive ACTH cells in peripubertal female rats. Gen Physiol Biophys. 2011;30(3):321-324.

19. Martinović V, Grigorov I, Bogojević D, Petrović A, Jovanović S, Ilić M, Ivanović-Matić S. Activation level of JNK and Akt/ERK signaling pathways determinates extent of DNA damage in the liver of diabetic rats. Cell Physiol Biochem. 2012;30(3):723-34.

20. Uskoković A, Dinić S, Mihailović M, Grdović N, Arambašić J, Vidaković M, Bogojević D, Ivanović-Matić S, Martinović V, Petrović M, Poznanović G, Grigorov I. STAT3/NF-κB interactions determine the level of haptoglobin expression in male rats exposed to dietary restriction and/or acute phase stimuli. Mol Biol Rep. 2012;39(1):167-76.

21. Arambašić J, Mihailović M, Bogojević D, Ivanović-Matić S, Uskoković A, Poznanović G, Grigorov I. Haptoglobin and the inflammatory and oxidative status in experimental diabetic rats: antioxidant role of haptoglobin. J Physiol Biochem. 2013;69(1):45-58.

22. Martinović V, Bogojević D, Jovanović S, Petrović A, Ivanović-Matić S, Zolotarevski L, Poznanović G, Grigorov I. Hepatoprotective effects of melatonin against pronecrotic cellular events in streptozotocin-induced diabetic rats. J Physiol Biochem. 2014;70(2):441-50.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent