ponedeljak, 02 decembar 2019 10:45

Javna odbrana doktorske disertacije Katarine Jovičić

"Distribucija razlicitih polutanata u tkivima pet komercijalnih vrsta riba iz Dunava kod Beograda"

petak, 6. decembar 2019. godine u 13.00

Biblioteka Instituta za zoologiju, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent