• ajnfort
  • promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
среда, 18 април 2018 07:03

Радни састанак пројекта GLOBAQUA

На Институту за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду (ИБИСС) одржан је радни састанак пројекта GLOBAQUA (Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcitywww.globaqua-project.eu/) 15. и 16. априла 2018. Овај пројекат подржан је од стране Европске комисије преко Седмог оквирног програма и окупља мултидисциплинарни конзорцијум кога чини 21 институција, 19 из Европе и по једна из Канаде и Марока. ИБИСС је партнер који учествује у реализацији већег броја пројектних активности.

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” из Београда, Булевар деспота Стефана бр.142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на I ванредној седници одржаној дана 12.04.2018. године покренуло поступак за и з б о р Милице Потребић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у Београду, у истраживачко звање истраживач приправник.

Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” из Београда, Булевар деспота Стефана бр.142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на IV редовној седници одржаној дана 27.03.2018. године покренуло поступак за р е и з б о р др Милене Јанковић Томанић, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката у научно звање научни сарадник.

Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о стицању статуса института од националног значаја (05 број 022-2939/2018) за Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, на седници одржаној у четвртак 29. марта 2018. године. Ова Одлука је објављена 30. марта 2018. године у Службеном гласнику РС (РС 025/2018), и ступила на снагу осмог дана од објављивања.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent