• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

"Molekularna struktura, poreklo i funkcija B hromozoma kod žutogrlog šumskog miša, Apodemus flavicollis (Mammalia, R. jun odentia)“

28. jun 2019. godine u 11.00

Biblioteka IBISS

Saradnici Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" učestvuju u realizaciji Četvrtog zajedničkog istraživanja reke Dunav (Joint Danube Survey 4) kao deo nacionalnog i međunarodnog tima. Ova, četvrta po redu međunarodna ekspedicija koja se od 2001. ostvaruje na svakih šest godina (usklađeno sa ciklusom planova upravljanja vodama), u organizaciji Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR), uz podršku Evropske komisije i podunavskih zemalja, sa ciljem da se unapredi znanje o procesima u ovoj reci, njenom status, kao da da se obezbedi veće zanimanje javnosti za naučne aktivnosti cvezane za tok Dunava.

IBISS je učestvovao u svim zajedničkim istraživanjima od 2001.

četvrtak, 20 jun 2019 12:10

Proslava Dana Dunava 2019

Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ učestvovao je u proslavi "Dana Dunava", sa prikazom Četvrtog zajedničkog istraživanja reke Dunav. Tradicionalno 29. juna 14 podunavskih zemalja zajedno slavi jednu od najvećih evropskih rečnih sistema, uključujući i ljude i živi svet koji su vezani za nju. Svake godine organizuje se oko 200 događaja širom sliva, u danima oko "Dana Dunava".

Pošto je ova proslava okrenuta, pre svega, mladim generacijama, ove godine "Dan Dunava" je obeležen 15. juna, zbog završetka školske godine u Srbiji.

Predavač: dr Marija Mojić, Division of Pathogenic Biochemistry, Institute of Natural Medicine, University of Toyama, Japan

Vreme: 10. 6. 2019. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent