Nabavka dobara - JN 9/2018 - Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

 

 

Nabavka dobara - JN 8/2018 - Motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 7/2018 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - JN 6/2018 - Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

Pitanja i odgovori 2

 

Nabavka dobara - JN 5/2018 - Proizvodi za čišćenje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P3

 

Nabavka dobara - JN 4/2018 - Hrana za laboratorijske životinje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka usluga - JN 3/2018 - Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 2/2018 - Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 1/2018 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent