Obaveštenje o pokrenutom postupku za izbor u naučno zvanje i javnoj dostupnosti izveštaja o kandidatu i drugog izbornog materijala u Biblioteci instituta, u roku od 30 dana od dana javne objave u dnevnom listu "Politika":


-