Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta

Diverzitet vodozamaca i gmizavaca Balkana: evolucioni aspekti i konzervacija

Evolucija u laboratoriji i adaptacije u prirodi

Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta - Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta - PMF, Univerzitet u Kragujevcu

Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta - PMF, Univerzitet u Nišu

Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta - Spoljni saradnici

Diverzitet vodozamaca i gmizavaca Balkana: evolucioni aspekti i konzervacija - Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Evolucija u laboratoriji i adaptacije u prirodi - Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu