Projekat prof. dr Gordane Matić dobio bilateralni SCOPES Joint Research projekat za period 2013-2016. godine

U toku 2014. godine istraživači Biljana Burasać i Ana Vasiljević su odbranile doktorske disertacije.