Genetska predispozicija za razvoj dijabetesa tip 1 i novi pristupi u prevenciji disfunkcije beta-ćelija u dijabetesu: izučavanje puteva prenosa signala posredovanih CXCL12

Ekspresija i signalne uloge proteina HMGB1 u dijabetičnoj jetri

Jelena Stevanović
Istraživač pripravnik
...

Spoljni saradnici

dr Nebojša M. Lalić
...
dr Ludwig Wagner
...