COST Akcijа FA 1403 POSITIVe

Dr Vladimir Ajdžanović, dr Verica Milošević, dr Ivana Jarić i dr Jasmina Živanović participiraju u COST Akciji FA 1403 POSITIVe (Interindividualne varijacije u odgovoru na konzumaciju bioaktivnih komponenata namirnica biljnog porekla i njihove determinante; realizuje se u periodu 2015-2018), podržanoj od strane COST-a (Evropska Kooperacija u Nauci i Tehnologiji). Koordinator aktivnosti u okviru pomenute Akcije i predstavnik u Rukovodećem komitetu (MC) je dr Vladimir Ajdžanović, dok dr Verica Milošević vrši funkciju zamenika koordinatora aktivnosti i predstavnika u Rukovodećem komitetu (MC substitute).