Neurobiologija spavanja u starenju i bolesti – elektroencefalografski markeri i modeliranje u proceni poremećaja

Plastičnost mozga tokom starenja: uticaj dijetalne restrikcije i anestezije

dr Mia Rakić
Naučni saradnik
...
Željko Pavković
Istraživač saradnik
...
Nikolina Babić
Istraživač pripravnik
...

Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijalni ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju

Identifikacija molekularnih markera za predikciju progresije tumora, odgovora na terapiju i ishoda bolesti

dr Zorica Milošević
Istraživač saradnik
...

Identifikacija molekularnih markera za predikciju progresije tumora, odgovora na terapiju i ishoda bolesti - Medicinski fakultet, Beograd

Identifikacija molekularnih markera za predikciju progresije tumora, odgovora na terapiju i ishoda bolesti - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Neurobiologija spavanja u starenju i bolesti – elektroencefalografski markeri i modeliranje u proceni poremećaja - Spoljni saradnici

Plastičnost mozga tokom starenja: uticaj dijetalne restrikcije i anestezije - Spoljni saradnici

Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijalna ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju - Spoljni saradnici

Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijalna ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju - Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijalna ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijalna ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju - Institut za nuklearne nauke "Vinča"