Odeljenje za genetiku populacija i ekogenotoksikologiju se razvilo iz Odeljenja za genetiku, koje je bilo jedno od dva odeljenja Biološkog instituta u trenutku njegovog osnivanja 1947. godine.

Fokus istraživanja predstavljaju fenomeni vezani za dinamiku promena genetičke strukture populacija i evolucione procese, pretežno na vrstama roda Drosophila, koje su zbog svoje biologije izuzetno pogodan, opšte prihvaćen i intenzivno korišćen model-sistem. Istraživanja na ovom model-sistemu su kod nas započela 60ih godina prošlog veka, a Odeljenje za genetiku populacija i ekogenotoksikologiju je, u tesnoj saradnji sa Katedrom za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedina istraživačka “drozofila laboratorija” u regionu.

Osnovni pravci istraživanja su:

Prostorna i vremenska dinamika i evolutivni značaj genetičkog polimorfizma na nivou hromozoma, nDNK i mtDNK

Uticaj genomskog i sredinskog stresa na genetičku i fenotipsku varijabilnost i razvojnu homeostazu u prirodnim i laboratorijskim populacijama

Ekogenotoksikološka i genotoksikološka istraživanja