Набавка добара - ЈН8/2017 Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (пдф)

Одлука о додели уговора П1 (пдф)

Одлука о додели уговора П2 (пдф)

Обавештење о закљученом уговору П1 (пдф)


Набавка добара - ЈН7/2017 Медицински и лабораторијски потрошни материјал

Позив за подношење понуда (пдф)

Конкурсна документација(пдф)

Питања и одговори 1 (pdf)

Питања и одговори 2 (pdf)

Измене и допуне конкурсне документације (pdf)

Питања и одговори 3 (пdf)

Питања и одговори 4 (pdf)

Питања и одговори 5 (pdf)


Набавка добара - ЈН6/2017 - Хемијски производи

Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Питања и одговори 1 (пдф)

Питања и одговори 2 (пдф)

Измене и допуне конкурсне документације 1 (пдф)

Питања и одговори 3 (pdf)

Питања и одговори 4 (pdf)

Питања и одговори 5 (pdf)


Набавка добара - ЈН5/2017 - Производи за чишћење

Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора П1 (pdf)

Одлука о додели уговора П2 (pdf)

Одлука о додели уговора П3 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П1 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П2 (pdf)

Обавештење о закљученом уговору П3 (pdf)


Набавка добара - ЈН 4/2017 - Храна за лаб, животиње

Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)Набавка услуга - ЈН 3/2017 - Услуге обезбеђења

Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка добара - ЈН 2/2017 - Електрична енергија

Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Одлука о додели уговора (пдф)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка добара - ЈН 1/2017 - Гориво за моторна возила

Позив за подношење понуда (pdf)

Конкурсна документација (pdf)

Питања и одговори 1 (pdf)

Измене и допуне конкурсне документације (pdf)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(pdf)

Одлука о додели уговора (pdf)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)