http://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" је један од суиздавача и финансијера часописа Archives of Biological Sciences, орган Српског биолошког друштва.Часопис је осонован 1949. године под називом „Архив биолошких наука". Оснивач часописа и први главни и одговорни уредник био је академик Синиша Станковић. Од 1987. године часопис излази на енглеском језику. У 1993. години мења назив у „Archives of Biological Sciences" и под тим називом излази и данас.


Archives of Biological Sciences" је мултидисциплинарни часопис који покрива читав низ биолошких области, укључујући биологију, екологију, хуману биологију и беомедицинска истраживања. Часопис излази четири пута годишње, а од 2002. године доступан је и у електронском облику. Индексиран је у неколико светских индексних база научних часописа, а 2008. године је изашао на SCI листу. За 2015. годину остварио је JCR импакт фактор 0,367.