Nabavka dobara - JN 7-1/2018 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P2

 

Nabavka dobara - JN 6-1/2018 - Hemijski proizvodi

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o obustavi pregovaračkog postupka P3

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P4

Obaveštenje o obustavi postupka P3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P4

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P2

 

 

Nabavka usluga - JN 12/2018 - Usluge štampanja i srodne usluge

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal

Obaveštenje o izdatim narudžbenicma IV kvartal

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019

 

 

Nabavka radova - JN 11/2018 - Rekonstrukcija i proširenje postojeće aktivne mrežne i pasivne kablovske infrastrukture

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 

Nabavka dobara - JN 10/2018 - Рачунарска опрема и материјал

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog ugovora

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal

Obavešenje o izdatim narudžbenicama III kvartal

Obaveštenje o izdatim narudžebenicama IV kvartal

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019

 

 

 

Nabavka dobara - JN 9/2018 - Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P1

 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama I kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P2

 

 

Nabavka dobara - JN 8/2018 - Motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 

Nabavka dobara - JN 7/2018 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P3

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P4

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P5

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P6

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P7

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P8

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P9

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P10

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P11

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P12

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P13

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P15

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P16

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P17

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P18

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P19

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P20

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P21

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P22

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P23

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P24

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P25

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P26

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P27

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P28

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P29

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P30

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P31

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P32

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P33

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P34

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P35

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P36

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P37

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P38

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P39

Odluka o obustavi postupka P14-P40

Obavestenje o obustavi postupka za P14 i P40

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P30

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P27

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P38

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P5

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P7

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P8

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P10

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P17

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P31

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P6

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P9

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P11

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P12

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P15

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P18

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P19

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P20

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P21

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P28

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P29

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P33

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P34

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P35

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P36

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P37

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P39

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P4

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P13

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P16

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P22

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P23

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P24

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P25

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P26

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P32

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P5

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P7

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P8

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P16

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P5

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P6

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P7

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P8

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P16

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P25

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P4

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P5

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P6

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P7

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P8

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P10

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P12

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P16

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P18

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P19

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P20

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P21

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P25

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P26

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P27

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P28

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P32

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P34

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P35

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P36

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P37

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P39

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P5

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P6

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P7

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P8

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P13

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P16

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P27

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P32

 

 

 

 

Nabavka dobara - JN 6/2018 - Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

Pitanja i odgovori 2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P3

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P4

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P5

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P6

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P7

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P8

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P9

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P10

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P11

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P12

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P14

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P15

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P16

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P17

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P19

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P20

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P21

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P22

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P25

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P26

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P27

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P28

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P29

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P30

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P32

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P33

Odluka o obustavi postupka P13, P18, P23, P24, P31

Obaveštenje o obustavi postupka P13, P18, P23, P24, P31

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P17

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P21

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P25

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P27

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P28

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P29

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P30

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P4

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P6

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P7

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P8

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P10

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P11

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P12

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P14

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P19

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P22

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P26

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P32

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P33

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P5

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P20

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P9

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P15

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P16

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P5

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P7

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P9

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P25

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P27

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P29

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P30

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P4

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P5

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P6

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P7

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P8

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P9

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P11

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P16

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P25

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P26

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P30

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P4

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P5

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P6

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P7

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P8

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P9

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P10

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P11

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P14

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P15

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P16

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P17

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P19

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P25

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P27

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P29

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV kvartal P30

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P4

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P5

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P7

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P8

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P11

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P25

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P27

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P29

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P30

 

 

 

Nabavka dobara - JN 5/2018 - Proizvodi za čišćenje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P2

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama III kvartal P3

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P1

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama II kvartal 2019 P3

 

Nabavka dobara - JN 4/2018 - Hrana za laboratorijske životinje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka usluga - JN 3/2018 - Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 2/2018 - Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 1/2018 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent