уторак, 02 јул 2019 13:21

Почело Заједничко истраживање Дунава

Истраживачки национални тим је 1. јула званично почео са прикуљањем узорака у оквиру Четвртог заједничког истраживања реке Дунав у Србији.Заједничко истраживање реке Дунав је активност Међународне комисије за заштиту реке Дунав којом на националном нивоу координира Републичка дирекција за воде. Основни циљ овог међународног истраживања је прикупљање поредивих података о квалитету воде и загађењу на читавом сливу Дунава као и на изабраним локалитетима најзначајнијих притока. Истраживање се врши сваке шесте године, почело је 29-ог јуна на међународном нивоу, а прве резултате овогодишњег можемо очекивати у октобру.

У Републици Србији истраживање ће спровести око 40 стручњака из више институција: Институт за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' Универзитета у Београду, Институт за јавно здравље ''Др.Милан Јовановић Батут'', Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'', Биолошки факултет Универзитета у Београду, Департман за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Новом Саду, Институт за биологију ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, Департман за биологију ПМФ-а Универзитета у Нишу и Агенција за заштиту животне средине које чине национални тим .

Узорци су прикупљени на заједничкој локацији са Румунијом, низводно од Ђердапа. Преко 70 различитих узорака и субузорака је узето (макрозообентос, мекушци, фитобентос, фитопланктон, зоопланктон, макрофите, днк анализе, хемијске анализе воде и седимената, микропластика), а поставњене су и мреже за сакупљање ракова( ЛиНи замке) на два локалитета- Дунаву и Тимоку.

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent